Wykaz podręczników

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna klasy III i IV
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna klasa II
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna klasa I – po gimnazjum
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna klasa I – po szkole podstawowej

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4631

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym

                                                   TERMIN POPRAWKOWY  
  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  
2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.  

EM 2019 Zalacznik 7a


Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4618

Spotkanie informacyjne 
dla uczniów i Rodziców uczniów 
klas pierwszych

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4615

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
godz. 12:00
Nowa Aula /budynek B/

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4612

Dni Samorządności

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4609

Zaproszenie na warsztaty

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4606

Uroczyste pożegnanie Maturzystów

W piątek 26 kwietnia w auli im. prof.E. Wróbla odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów.Zaszczycił ją swoją obecnością Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu – założyciel naszych szkół- prof. Roman Engler. Tradycyjnie ,jak co roku, kwiatom, podziękowaniom, uśmiechom, łzom nie było końca. Klasa IIIa ALO pożegnała się z wychowawczynią- Beatą Jabłonowską, III b ALO z Małgorzatą Rosińską, a IV ASP z Agnieszką Czarnecką. Najlepsze tegoroczne Absolwentki: Milena Janusz, Paula Skawska, Oliwia Lipka i Natalia Wykowska ( wszystkie z IIIb) odebrały grawertony z rąk pani dyrektor Bożeny Święszkowskiej. Młodsi koledzy ofiarowali im długopisy z ważnym życzeniem- POWODZENIA NA MATURZE  .I niech tak się stanie.Tego  życzy Maturzystom cała społeczność Szkół Akademickich.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4590

Zaproszenie

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4587

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ WIELKANOCNY!

Trwa kiermasz ozdób świątecznych, pocztówek, stroików i wieńców wielkanocnych. Są to wytwory dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jarnutach oraz wychowanków Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży.
Pieniądze ze sprzedaży ozdób zostaną przekazane na rzecz Fundacji Pomóż Im, z którą od lat współpracujemy. Jest to podsumowanie tegorocznej akcji Pola Nadziei, której symbolem jest żonkil. Nasze poletko tych żółtych kwiatów po raz kolejny zakwitło pod szkołą i przypomina o idei akcji- pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i wsparciu domowych hospicjów dla dzieci.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4584

Nasi uczniowie w Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 13 kwietnia 2019r uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Akademickich Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyli w Dniu Otwartym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Mimo wczesnej pory wyjazdu wszystkim dopisywał dobry humor. Na miejscu uczniowie szczegółowo dowiedzieli się o zaletach podjęcia studiów w akademii oraz poznali zasady rekrutacji. W ramach programu dnia otwartego mogli zobaczyć jak wygląda biblioteka akademii, która w swoich zasobach ma ponad pół miliona pozycji, „na żywo” byli świadkami turnieju szermierki, który akurat odbywał się w jednej z dwóch hal sportowych, mogli poznać Prezesa Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, a także osobiście porozmawiać ze studentami akademii, którzy udzielali wszelkich informacji na temat studenckich praw i obowiązków. Na zakończenie pobytu w akademii uczniowie uczestniczyli w przeprowadzonej przez działającą w akademii grupę „Strzelec” inscenizacji, która dotyczyła odparcia ataku napastników na patrol wojskowy. Było dużo wybuchów granatów, odgłosów wystrzałów i dymu. Niewątpliwie studia w Akademii Sztuki Wojennej nie są dla wszystkich, ale z pewnością są bardzo dobrym wyborem dalszej edukacji…

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4581

Load more