Lis 28

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada Poczet Sztandarowy z Zespołu Szkół Akademickich w Łomży wraz z uczniami czynnie uczestniczył w miejskich obchodach Święta Niepodległości. W łomżyńskiej katedrze o godzinie 12.00 odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie uczniowie wraz z innymi uczestnikami uroczystości udali się marszem na ulicę Sienkiewicza, gdzie zostały złożone kwiaty przy pomniku Leona Kaliwody. Pomimo chłodu, pamięć o bohaterach i radość z niepodległej Polski ogrzewały nasze serca.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3659

Lis 28

Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada br. w naszej szkole odbyło się przedstawienie, upamiętniające sobotnią 99 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów kl. IB Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży pod kierownictwem pani Anety Grodzickiej – nauczycielki j.angielskiego. Każdy z nas mógł podziwiać pantomimę, przedstawiającą rozbiory Polski, wysłuchać wzruszających recytacji. Nie mogło obyć się także bez montażu słowno – muzycznego,
w którym na szczególne wyróżnienie zasługują : prowadzący apel -Adam Dymarczyk obdarzony radiowym głosem
 i Kinga Lanczewska za wzruszającą recytację i piękny śpiew. Podczas przedstawienia mogliśmy także obejrzeć dwa krótkie filmy, które jeszcze bardziej przybliżyły nam Święto Odzyskanie Niepodległości. 
Napisała: Kinga Lanczewska kl.IB

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3657

Lis 28

MIKOŁAJKI w naszych szkołach!

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3653

Lis 12

Święto Niepodległości

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3649

Obraz

Pamiętnica

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3645

Paź 28

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich, które odbyły się 25.10 2017, zapamiętamy z powodu REKORDOWO wysokiej frekwencji, która we wszystkich szkołach łącznie wyniosła 84%!

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3641

Paź 28

Losowanie Szczęśliwego Numerka

OD LISTOPADA WZNAWIAMY AKCJĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO- Losowanie Szczęśliwego Numerka. Poniżej zamieszczamy obowiazujący regulamin.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3638

Paź 28

O projekcie Erasmus Plus

Projekty _ Erasmusplus

O projekcie

Przedmiotem projektu jest organizacja staży uczniów w Portugalii we współpracy z partnerem zagranicznym GOLDEN SUN MOBILITY CENTER (Grecja).

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości oferty ASP w zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Dzięki osiągnięciu celu projektu ASP uzyska europejski wymiar kształcenia poprzez:

– nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej ASP,

– uwzględnienie aspektów europejskich w programie nauczania,

– kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,

– podwyższenie umiejętności językowych uczniów.

Uczestnikami projektu będzie 56 uczniów Technikum z kierunku: technik informatyk.

Realizacja projektu została podzielona na etapy:

I – PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI

W ramach etapu zostanie przeprowadzona rekrutacja po 28 uczestników w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowania kulturowego, integracji i współpracy, przygotowaniu językowym.

Organizacja pobytu na stażach zostanie zapewniona poprzez transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekun, itp zgodnie z przyjętymi standardami.

II – REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

Uczniowie wyjadą na mobilności do Grecji w 2018 i 2019 r. Staże odbędą się wg programów staży. Staże będą trwały 4 tygodnie.

III – DZIAŁANIA NASTĘPCZE

W ramach etapu uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa oraz certyfikaty Europass.

Rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu odbędzie się poprzez:

– stronę internetową,

– materiały w formie elektronicznej i drukowanej,

– informacje radiowe i prasowe.

Przewidywane rezultaty dotyczą 56 uczestników i są to:

– wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,

– udział w mobilnościach zagranicznych,

– zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,

– uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,

– wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego w ASP,

– podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników ASP.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy, kształcenia zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu ERASMUS+.

Projekt będzie miał długofalowy wpływ na uczestników, ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na zatrudnienie.

Potencjalnymi korzyściami długoterminowymi będzie dla ASP i Partnera rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3636

Paź 28

Ulotka Informacyjna

Ulotka informacyjna

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3633

Paź 28

Prezentacja

Prezentacja Grecja

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3629

Starsze posty «