Lipiec 2019 archive

Wykaz podręczników

ASP klasa II ASP klasa III i IV ASP klasa I po gimnazjum ASP klasa I po szkole podstawowej

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4637

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym

                                                   TERMIN POPRAWKOWY     1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4618

Spotkanie informacyjne 
dla uczniów i Rodziców uczniów 
klas pierwszych

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4615