Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”

    Z inicjatywy naszych uczniów  powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”. Zadania Koła wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. Koło w swojej działalności kładzie także nacisk na współtworzenie na terenie Szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Są to w szczególności:

  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, oraz organizowanie pomocy,

  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,

  • działanie na rzecz środowiska lokalnego,

  • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

  • popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej organizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych.

 

   Spotkania wolontariuszy z opiekunem odbywają się w poniedziałki o godz. 15.

   Wszystkich chętnych zapraszamy !!!

Opiekun koła: mgr Katarzyna Rogińska

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=1068