SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ASP i ALO W ŁOMŻY

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego ASP i ALO w Łomży odbyły się 13.11.2013r. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli członkowie aktualnego SU w składzie: Tomasz Milianowicz, Tomasz Horbatiuk, Dawid Markiewicz, Joanna Bartczak, Rafał Kalinowski, Emilia Gawryś, Klaudia Banach. Obserwatorem nadzorującymi przebieg wyborów była Agnieszka Cieślik- opiekun SU.

    Łączna liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179. W wyborach wzięło udział 137 osób, co stanowiło ponad 77 % wszystkich uprawnionych. Dwa oddane głosy były nieważne. Głosy oddawano na kartach wyborczych, na których widniało 9 imion i nazwisk osób kandydujących do SU w roku szkolnym 2013/ 14. Uczniowie ASP i ALO na jednej karcie do głosowania, mogli zaznaczyć maksymalnie 3 nazwiska. Zaznaczenie więcej niż 3 nazwisk sprawiało, że głos był nieważny. Każdy uczeń otrzymał wyłącznie jedną kartę do głosowania. Zanim otrzymał kartę do głosowania, podpisywał listę, na której widniało jego nazwisko.

 

Listę osób kandydujących do SU, zamieszczono poniżej:

 

  1. Butrynowicz Piotr

  2. Cwalińska Natalia Olga

  3. Filipowicz Urszula

  4. Narolewska Natalia

  5. Olszewski Daniel

  6. Plona Marcin

  7. Roszkowska Klaudia

  8. Wiktorzak Beata

  9. Zabielska Emilia

 

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowywali: plakaty informujące o ich kandydaturze, prowadzili agitację wyborczą, rozdawali wizytówki, zbierali pomysły do realizacji przez SU. Akcja informacyjna trwała od poniedziałku 28.10.13 do środy 13.11.13.

Opiekun SU w dniu 25.10.13r. zorganizował spotkanie z kandydatami do SU. Na spotkaniu tym omówiono formy, sposoby i możliwości zaprezentowania swojej kandydatury na forum szkoły. Powstał również plakat przedstawiający wszystkie sylwetki kandydatów.

 

W drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w skład SU weszli:

Filipowicz Urszula

Plona Marcin

Zabielska Emilia

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegły spokojnie i bez zakłóceń. Młodzież, obecna tego dnia w szkole, chętnie uczestniczyła w wyborach, oddając swój głos na osoby kandydujące.

Opracowała:

Agnieszka Cieślik

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=1072