Jak napisać pierwsze CV?

Jak napisać pierwsze CV? Jak określić swoje kompetencje? Jak zaprezentować się pracodawcy? To tylko przykładowe pytania, na które odpowiadały zajęcia warsztatowe, zrealizowane w dniach: 03 i 04.10.2017 w ALO i ASP.

Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się nad swoimi kompetencjami, poznawali i uczyli się wypełniać PORTFOLIO EUROPASSA, do którego należy pięć dokumentów: Europass – CV, Europass– Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass– Suplement do Dyplomu i Europass–Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Dokumenty Europass mają ujednoliconą formę w całej UE.

Warsztaty poprowadzili trenerzy ze Stowarzyszenia ANAWOJ.
Dziękujemy!

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=3613