Strefa rodzica

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna w Łomży

tel. 0 86 215 02 49 /bezpośredni/

tel. 0 86 216 94 97 /przez centralę Wyższej Szkoły Agrobiznesu/

email: asp@wsa.edu.pl

 

Dyrektor szkoły mgr Bożena Święszkowska / 8.00 – 15.30/

Wicedyrektor mgr inż. Martyna Bernatowicz /13.00 – 15.30/

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Cieślik /9.00 -15.00/

 

Zajęcia pozalekcyjne:

  1. Koło Inforobomatyczne (opiekun: mgr L. Samluk)
  2. Samorząd Szkolny (opiekun: mgr A. Cieślik)
  3. Koło Wolontariatu „Pomocna dłoń” (opiekun: mgr K. Rogińska)
  4. Szkółka pływacka (opiekun: mgr K. Karpik)
  5. Siatkówka (opiekun: mgr W. Komorowski)

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=1908

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2018/2019 Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami L.p. Termin Dotyczy: 1. 12.09.2018 r. godz. 18:00 Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2018/2019. 2. 12.12.2018 r. godz. 18:00   Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z …

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców/ opiekunów do uczestnictwa w cyklu spotkań, prowadzonych przez pedagogów naszych szkół. W trakcie zajęć uczestnicy- rodzice, opiekunowie, trenować będą następujące umiejętności wychowawcze: wytyczanie granic aktywne i wspierające słuchanie nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka wyrażanie oczekiwań, potrzeb i ograniczeń rozpoznawanie, wyrażanie, radzenie sobie i akceptowanie uczuć pomocy w …