FORMY DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIE

Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich mogą liczyć na wsparcie i pomoc finansową od Założyciela szkół Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. nadzw. dr. hab. Romana Englera.

 

Dotychczas, m.in. :

  • Stypendium „Janko Muzykant”

Uczniowie mogą aplikować o stypendium „Janko Muzykant” wynoszące 2000 zł., które od 1999 roku przyznaje w Wyższej Szkole Agrobiznesu Kapituła Fundacji.

  • Karta Dużej Rodziny.

Wsparciem objęto uczniów ALO i ASP, którzy posiadali Łomżyńską Kartę Dużej Rodziny, czyli pochodzili z rodzin wielodzietnych (dwoje lub więcej rodzeństwa). Uczniowie ci otrzymywali po 100 zł miesięcznie przez cały rok szkolny, co dawało
w sumie kwotę 1000 zł.

  • bezpłatne podręczniki

Uczniowie z I klasy nowopowstałej szkoły w roku 2009 – Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej – otrzymali darmowe komplety podręczników do nauczania ze wszystkich przedmiotów.

  • dofinansowanie do mundurów galowych dla uczniów z klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, po 100 zł każdy dla każdego z uczniów
  • dofinansowanie do obozu szkoleniowego w Czerwonym Borze prowadzonego przez żołnierzy Grom Group dla uczniów z klas mundurowych ALO
  • dofinansowanie do warsztatów językowych w Hiszpanii dla uczniowie z klas językowych ALO
  • dofinansowanie Balu Studniówkowego
  • dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski dzięki wsparciu finansowemu Założyciela szkoły mógł w październiku 2014 roku zrealizować wyjazd na EURO WEEK Szkoła Liderów. SU otrzymał dofinansowanie na koszty przejazdu uczniów (grupa podróżowała 4 pociągami i 2 autobusami dalekobieżnymi, x2, bo w obie strony). Delegacja złożona z 16 uczniów ALO wyjechała w góry do Długopola, by tam ćwiczyć umiejętności liderskie oraz szlifować język angielski przy aktywnym udziale wolontariuszy z ERASMUSA. Współpraca z wolontariuszami z wielu krajów świata kontynuowana była poprzez realizację projektu „ŁOMŻA na mapie świata”, który w marcu 2015 roku realizowany był w naszych szkołach. W tym czasie w szkole goszczeni byli wolontariusze z Ugandy i Wietnamu. Kilkudniową wizytę gości sfinansował Założyciel szkoły (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki tematyczne, czas wolny).

Założyciel co roku zapewnia uczniom – przedstawicielom SU ASP i ALO gadżety identyfikujące młodzież i ich funkcje, poprzez zakup: koszulek z logo SU, kubków z logo SU, identyfikatorów. Każdorazowo zwraca koszty przejazdu do Białegostoku na spotkania sesji delegatowi Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Założyciel umożliwia realizację wielu ciekawych pomysłów proponowanych przez uczniów, poczynając od zakupu upominków i nagród w konkursach, poprzez pomoc w zakupie materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez i uroczystości szkolnych.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=2293