STYPENDIUM „JANKO MUZYKANT”

Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. nadzw. dr. hab. Roman Engler. Stypendia przyznawane są od 1999 roku przez Kapitułę Fundacji „Janko Muzykant”.

Kapituła Fundacji to:

  • Jan Kurpiewski, właściciel PHU Kurpiewski – sponsor
  • Zbigniew Kalinowski, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – sponsor
  • Wanda Wałkuska, właścicielka Firmy Imperial – sponsor
  • Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – założyciel Fundacji i sponsor
  • Robert Twardowski – prezes Fundacji

Ideą, która przyświecała utworzeniu Fundacji była chęć udzielania pomocy i finansowego wsparcia młodym, zdolnym ludziom, którzy mogą poszczycić się znaczącymi wynikami szkolnymi oraz ponadprzeciętnymi osiągnięciami w wielu innych dziedzinach a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium stanowi kwota pieniędzy w wysokości 2000 zł.

We wszystkich dotychczasowych edycjach przyznawania Stypendium, w różnych jego formach: comiesięcznego finansowego wsparcia, jednorazowej pomocy materialnej, wsparcia rzeczowego, zrefundowania kosztów studiów, kursów, szkolnych wyjazdów – uhonorowanych zostało ponad 250 stypendystów.

W roku 2010 Stypendia „Janko Muzykant” zostały przyznane po raz pierwszy młodym Polakom mieszkającym na Litwie. W roku szkolnym 2015/16 stypendium przyznane zostało uczniowi Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Doniecka na Ukrainie.

 

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=2296