Powrót do Strefa rodzica

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2018/2019

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

L.p. Termin Dotyczy:
1. 12.09.2018 r.

godz. 18:00

Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2018/2019.
2. 12.12.2018 r.
godz. 18:00

 

Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne.

Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.

3. 16.01.2019 r.

godz. 18:00

Spotkania z wychowawcami .

Podsumowanie semestru I roku szkolnego 2018/2019.

4. 20.03.2019 r.
godz. 18:00
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych.

Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.

Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

5. 15.05.2019 r.
godz. 18:00
Spotkania z wychowawcami.

Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.

Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

6. 12.06.2019 r.
godz. 18:00
Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy a przyznane zostało prawo do egzaminu poprawkowego.
Informacja o egzaminie oraz zajęciach wspomagających.

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=2750