DOFINANSOWANIE

Szkoła przyjazna ekonomicznie

Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą przyjazną pod względem ekonomicznym. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc finansową od Założyciela szkół Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. Romana Englera. Mogą aplikować o stypendium „Janko Muzykant”, od 1999 roku przyznaje w Wyższej Szkole Agrobiznesu Kapituła Fundacji,
o dofinansowanie do wycieczek i obozów, do uroczystości i imprez szkolnych. Tradycją jest, że tort studniówkowy zawsze funduje Rektor.

Formy wsparcia finansowego uczniów /lata 2012 – 2017/

m.in.

– Stypendium „Janko Muzykant” (uczniowie, którzy mają znaczne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą aplikować o przyznanie stypendium; kwota roczna – 2000 zł)

– Karta Dużej Rodziny (uczniowie, którzy posiadali Łomżyńską Kartę Dużej Rodziny, czyli pochodzili z rodzin wielodzietnych – dwoje lub więcej rodzeństwa – otrzymywali po 100 zł miesięcznie przez cały rok szkolny, co dawało w sumie kwotę 1000 zł. rocznie)

– pierwsze mundury galowe dla uczniów z klas mundurowych

– obóz szkoleniowy w Czerwonym Borze prowadzony przez żołnierzy Grom Group dla uczniów z klas mundurowych ALO

– warsztaty językowe w Hiszpanii dla uczniów z klas językowych ALO

– wycieczki fakultatywne /Szczytno, Wyższa Szkoła Policji/

– działania Samorządu Uczniowskiego (m.in. wyjazd na EURO WEEK Szkoła Liderów.
SU otrzymał dofinansowanie na koszty przejazdu uczniów – grupa podróżowała 4 pociągami
i 2 autobusami dalekobieżnymi, x 2, bo w obie strony. Delegacja złożona z 16 uczniów wyjechała w góry do Długopola, by tam ćwiczyć umiejętności liderskie oraz szlifować język angielski przy aktywnym udziale wolontariuszy z ERASMUSA. Współpraca
z wolontariuszami z wielu krajów świata kontynuowana była poprzez realizację projektu „ŁOMŻA na mapie świata”, który w marcu 2015 roku realizowany był w naszych szkołach. W tym czasie w szkole goszczeni byli wolontariusze z Ugandy i Wietnamu. Kilkudniową wizytę gości sfinansował Założyciel szkoły – zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki tematyczne, czas wolny).

– realizacja wielu ciekawych pomysłów proponowanych przez uczniów, poczynając od zakupu upominków i nagród w konkursach, poprzez pomoc w zakupie materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez i uroczystości szkolnych.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=3151