Powrót do Dlaczego ASP?

Informacje

O SZKOLE

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna powstała z inicjatywy Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży prof. nadzw. dr hab.  Romana Englera. Mieści się w obiektach WSA w Łomży przy ulicy Studenckiej 19. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka jest bezpłatna.
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna jest szansą zdobycia atrakcyjnego zawodu i dobrego przygotowania do studiów. Jest szkołą otwartą na potrzeby uczniów, poszukującą nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych, przyjazną dla młodzieży. Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna kształci w zawodzie technik informatyk.

BAZA

Uczniowie  Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej korzystają z bazy Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Technikum Informatyczne

 • specjalistyczne laboratoria: z fizyki, elektrotechniki i elektroniki oraz podstaw miernictwa; technik mikroprocesorowych i programowania systemów;
 • 6 pracowni komputerowych;
 • aule audytoryjne wyposażone w sprzęt multimedialny najnowszej generacji,

Ponadto uczniowie mają do dyspozycji

 • halę sportową
 • bar akademicki
 • sklepik szkolny

NASZE ATUTY:

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • przyjaźni nauczyciele z dużym doświadczeniem pedagogicznym,
 • mała liczebność klas – możliwość indywidualizacji nauczania,
 • praktyka zawodowa w lokalnych, wiodących firmach informatycznych i budowlanych,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • wsparcie w realizacji własnych zainteresowań,
 • nowoczesna baza dydaktyczna (wspólna dla uczniów i studentów uczelni).

AKADEMICKA SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Technikum Informatyczne

przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19 (d. Wojska Polskiego 161)
18-402 Łomża

tel. 86 216 94 97

e-mail: asp[at]wsa.edu.pl
www: asp.wsa.edu.pl
Dyrektor Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży
mgr Bożena Święszkowska

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=40