Harmonogram i porządek obrad Rad Pedagogicznych

Rok szkolny 2018/2019

L.p. Termin Dotyczy:
1. 31.08.2018 rok 1. Powitanie Grona Pedagogicznego szkoły.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych za rok szkolny 2017/2018.

4. Zatwierdzenie ostatecznej klasyfikacji za rok szkolny 2017/2018.

5. Prezentacja Arkusza Organizacyjnego ASP na rok szkolny 2018/2019.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

2. 12.09.2018 rok 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie Arkusza Organizacyjnego ASP na rok szkolny 2018/2019.

3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.

4. Przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019.

5. Ewaluacja wewnętrzna – wybór obszaru i zespołu ewaluacyjnego.

6. Prezentacja projektu zagranicznych staży zawodowych.

3. 10.10.2018 rok Szkolenie.
4. 12.12.2018 rok 1. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów, oceną naganną z zachowania.
5. 16.01.2019 rok 1. Zatwierdzenie klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2018/2019.
6. 1.02.2019 rok

 

1. Podsumowanie semestru I roku szkolnego 2018/19.

2. Prezentacja Arkusza Organizacyjnego semestru II  roku  szkolnego 2018/19.

7. 20.03.2019 rok 1.Informacja wychowawców klas maturalnych o zagrożeniu uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów, oceną naganną z zachowania.
8. 10. 04.2019 rok 1.Zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej oraz klasyfikacji za cykl kształcenia uczniów klas maturalnych.
9. 15.05.2019 rok 1. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów, oceną naganną z zachowania.
10. 12.06.2019 rok 1. Zatwierdzenie klasyfikacji za semestr II  oraz klasyfikacji końcoworocznej za  rok szkolny 2018/2019.
11. 28.06.2019 rok 1. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
12. 30.08.2019 rok 1. Ostateczne zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej za rok szkolny 2018/2019.

2. Prezentacja Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=4303