Inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 o godz.11.00 w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. W uroczystości uczestniczył J. M. Rektor WSA prof. Roman Engler, dziekan wydziału asp_inauguracja_roku_szkolnego_2013_1_0005Technicznego dr inż. Andrzej Borusiewicz, pracownicy Uczelni, grono pedagogiczne szkoły.

Uroczystość otworzyła dyrektor ASP mgr Bożena Święszkowska. Powitała zebranych, przedstawiła osiągnięcia minionego roku szkolnego, wyraziła przekonanie , że nowy rok, wspólnym wysiłkiem będzie znacznie lepszy od poprzedniego, ale nie tak dobry, jak następny i wszystkie inne, które dopiero nadejdą. Złożyła życzenia samych sukcesów uczniom i pracownikom Szkoły.

Rektor powitał uczniów klas pierwszych w społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Agrobiznesu.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych otrzymali w czasie uroczystości legitymacje uczniowskie.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?page_id=889