GROM Challenge – Siła i Honor 2019

Bardzo dziękujemy Naszym Uczniom za pomoc w organizacji GROM Challenge – Siła i Honor 2019 w Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM bez Was ta impreza była by inna było was 65 osób— jest moc!


Dziękujemy za dobre słowa na poszczególnych punktach i za uśmiech, który bardzo pomagał podczas tego trudnego biegu.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4750

Wyjazdy integracyjne

Rok szkolny 2019/20

26 sierpnia /poniedziałek/ I A ALO /po szkole podstawowej/

27 sierpnia /wtorek/ I B i I C ALO     /po gimnazjum/

28 sierpnia /środa/ I A ASP               /po szkole podstawowej/

29 sierpnia /czwartek/ I B ASP         /po gimnazjum/

Wyjazd godz. 8:30   /Wyższa Szkoła Agrobiznesu/

Koszt 30 zł

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4676

Szanowne Grono Pedagogoczne, Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy serdecznie na Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020, która odbedzię się w poniedziałek 2 września o godzinie 11.00 w nowej auli
Obowiązuje strój galowy

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4674

Wykaz podręczników

ASP klasa II
ASP klasa III i IV
ASP klasa I po gimnazjum
ASP klasa I po szkole podstawowej

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4637

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym

                                                   TERMIN POPRAWKOWY  
  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  
2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.  

EM 2019 Zalacznik 7a


Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4618

Spotkanie informacyjne 
dla uczniów i Rodziców uczniów 
klas pierwszych

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4615

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
godz. 12:00
Nowa Aula /budynek B/

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4612

Dni Samorządności

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4609

Zaproszenie na warsztaty

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4606

Uroczyste pożegnanie Maturzystów

W piątek 26 kwietnia w auli im. prof.E. Wróbla odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów.Zaszczycił ją swoją obecnością Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu – założyciel naszych szkół- prof. Roman Engler. Tradycyjnie ,jak co roku, kwiatom, podziękowaniom, uśmiechom, łzom nie było końca. Klasa IIIa ALO pożegnała się z wychowawczynią- Beatą Jabłonowską, III b ALO z Małgorzatą Rosińską, a IV ASP z Agnieszką Czarnecką. Najlepsze tegoroczne Absolwentki: Milena Janusz, Paula Skawska, Oliwia Lipka i Natalia Wykowska ( wszystkie z IIIb) odebrały grawertony z rąk pani dyrektor Bożeny Święszkowskiej. Młodsi koledzy ofiarowali im długopisy z ważnym życzeniem- POWODZENIA NA MATURZE  .I niech tak się stanie.Tego  życzy Maturzystom cała społeczność Szkół Akademickich.

Permalink do tego artykułu: http://asp.wsa.edu.pl/?p=4590

Load more